• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring Hulplijn Dordt

Stichting Hulplijn Dordt hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over:
a) welke persoonsgegevens Hulplijn Dordt verwerkt,
b) op welke manier en
c) voor welke doeleinden.
Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Hulplijn Dordt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website of telefonisch) verstrekt aan Hulplijn Dordt, tenzij anders is aangegeven in deze privacyverklaring.

Als u zich bij Hulplijn Dordt registreert, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Indien u een hulpvrager, hulpbiedersorganisatie of welzijnsorganisatie, studentenvereniging, bedrijf of andere relatie van Hulplijn Dordt bent, zijn uw gegevens zichtbaar voor de medewerkers van Hulplijn Dordt.

Wanneer er een hulpvraag wordt gekoppeld aan een hulpbiedersorganisatie, ontvangt deze organisatie de persoonsgegevens van de hulpvrager en eventuele contactpersoon via beveiligde e-mail. Vanaf dit punt treedt de privacyverklaring van de desbetreffende organisatie in werking.
Indien u een vraag aan ons stelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om vraag af te handelen.
 
Doeleinden voor de gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens voor het koppelen van hulpvragers met hulpbiedersorganisaties en voor het coördineren en ondersteunen van plaatselijke organisaties die bij Hulplijn Dordt zijn aangesloten, zoals plaatselijke maatschappelijke organisaties, kerken, studentenverenigingen en bedrijven.

Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om bij te houden welke hulp u heeft ontvangen of verricht (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails”).

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website www.Hulplijn Dordt.nl kunnen verbeteren,  aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.

Het ontvangen van e-mails
Per e-mail versturen wij informatie over de hulpvraag waarbij u betrokken bent of waarbij u mogelijk betrokken kunt worden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de hulpvraag en de coördinatie en ondersteuning van organisaties die bij Hulplijn Dordt zijn aangesloten. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hulpvragers:
Vijf jaar na beëindiging van de laatste hulpvraag worden de persoonsgegevens van de hulpvrager verwijderd.

Contactpersoon hulpvrager(s):
De persoonsgegevens van een contactpersoon van een hulpvrager worden verwijderd als deze contactpersoon geen hulpvragers meer heeft waarvoor hij/zij als contactpersoon optreedt.

Contactpersoon bedrijven, welzijnsorganisaties of andere relaties:
De persoonsgegevens van bedrijven, welzijnsorganisaties of andere relaties worden verwijderd binnen drie maanden nadat de betreffende organisatie een nieuwe contactpersoon aan Hulplijn Dordt doorgeeft of deze organisatie haar relatie met Hulplijn Dordt beëindigt.

Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. Verder wordt op de website, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website, zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

Verantwoordelijke en melding van de verwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in deze privacyverklaring is Stichting Hulplijn Dordt, ook handelend onder de naam Hulplijn Dordt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80779662

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website www.Hulplijn Dordt.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacyverklaring op die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Hulplijn Dordt behoudt zich het recht voor om haar privacy-beleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u proberen per e-mail te informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  9 februari 2021

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Abeelstraat 72
3329AE Dordrecht
info@HulplijnDordt.nl
0718 200 10 79

We staan je graag te woord

Social